Sübvansiyon Nedir? Ne Anlama Gelir?

Sübvansiyon kelimesi Fransızca “yardım, destek” anlamı taşır. Devlet tarafından tüketici ve üreticiyi korumak, gelişimini sağlamak amaçlarıyla verilen sosyal yardım ve teşvikleri içermektedir. Ekonominin düzenli ve sağlıklı ilerlemesi, sektörlerin özel durumlardan etkilenmemesi için büyük öneme sahiptir. Devlet tarafından sosyo-ekonomik hedeflere ulaşma amacıyla yapılan müdahale olarak da tanımlanabilir. Sübvansiyonlar genellikle karşılıksız verilen yardımı ifade eder ancak uygun kredi ve mali hizmetlerde sübvansiyon kategorisi altında incelenebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde pamuk üretiminde, Avrupa ülkelerinde ise şeker vb. ürünlerde devlet tarafından birçok sübvansiyon örneğine rastlanabilir. Son zamanlarda ABD metal vb. ürünlerin fazlasıyla dışarıdan ithal edilmesine karşı sektörü korumak amacıyla çeşitli sübvansiyonlar sağlamıştır.

Türkiye’de ise sübvansiyona, tarım üreticilerine sağlanan mazot, tohum, uygun ödemeli krediler vb. örnek verilebilir. Son zamanlarda ise ağır sanayi ve inşaat sektörüne sıkça sübvansiyon verilmektedir. Diğer tarafta ise okul yemekhanelerinde alınan makul fiyatlı yemekte öğrencilere verilen sübvansiyonlara güzel bir örnektir.

Bunlarında yanında devlet sübvansiyon amacıyla altyapı vb. ihtiyaçlarının dışında işletmelerden mal veya hizmet satın alabilir.

Sübvansiyonları maddeler halinde listelemek gerekirse

  • Tüketicilere verilen maddi, ürün yardımları ve vergi muafiyetleri
  • Üreticilere sektör özelinde sağlanan uygun kredi, vergi muafiyeti ve diğer destekler
  • İthalatı azaltmaya ve yerli üretimin arttırılmasına yönelik destekler
  • Sektörlerin büyümesi veya ayakta kalması amaçlı sağlanan devlet teşvikleri
  • Eğitime destek amaçlı öğrencilere yapılan burs ve imkanlar

Ülkemizde yok olmasının engellenmesi amaçlı bazı sektörlerden vergi alınmamaktadır. Bu sektöre ayakkabı tamirciliği örnek verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir