Damga Vergisi Hesaplama

Damga Vergisi Hesaplama, Kira ve Sözleşme Damga Vergisi Oranı

Damga vergisi hesaplama ve kira, sözleşme, mukavelenameler vb. sıkça yapılan damga vergisi ödemelerinin nasıl hesaplandığı çoğu zaman kafa karışıklığına yol açmakta. Damga vergisi oranları güncel olarak paylaşarak kira, sözleşme damga vergisi hesaplamalarını sizler için anlattık. Damga vergisi hesaplamalarına örnek niteliğinde hesaplamalar eklenmiştir.

 

Damga Vergisi Hesaplama

Damga vergisi hesaplama aşamasında ilk olarak damga vergisinin nasıl ödeneceği bilgisine sahip olunmalıdır. Damga vergileri iki şekilde ödenmektedir.

  1. Maktu Damga Vergisi
  2. Nispi Damga Vergisi

Maktu Damga Vergisi: Sözleşme üzerinde sözleşmeye ait değerden bağımsız olarak alınan vergiyi ifade etmektedir. Ayrıca sözleşme üzerinde bir değer belirtilmemiş ise maktu damga vergisi ödenebilir. Maktu damga vergisi 30TL olarak ödenmektedir.

Nispi Damga Vergisi: Sözleşme üzerinde sözleşmeye konu hakkında bir değer bulunuyorsa nispi damga vergisi ödenir. Nispi damga vergisi hesaplama için sözleşmenin türü önemlidir. Ülkemizde sözleşme türlerine göre farklı oranlarda nispi damga vergisi bulunmaktadır. Kira kontratı, sözleşme damga vergisi hesaplama dışında birçok kategori altında ayrılmıştır. Nispi damga vergisi özet tablosu

  • Akitlerle İlgili Kağıtlar
    • Belirli Bir Parayı İhtiva Eden (Kira ve sözleşme damga vergisi hesaplama bu tablodan yapılır.)
    • Belirli Bir Parayı İhtiva Etmeyen
  • Kararlar ve Mazbatalar
  • Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar
  • Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar

şeklinde oluşmaktadır.

 

Kira Sözleşmesi Damga Vergisi Hesaplama ve Oranı

Kira damga vergisi hesaplama, tabloda yer alan Belirli Bir Parayı İhtiva Eden Kağıtlar altında hesaplanmaktadır. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğe göre kira sözleşmeleri damga vergisi hesaplama binde 1,89 oranı üzerinden yapılmaktadır.

Bu durum sonucunca kira damga vergisi hesaplama, sözleşme üzerinde yer alan nispi değerin binde 1,89’u üzerinden ödenir. Bu nispi değeri ödenmesi anlaşılan kira tutarı belirler.

Kira sözleşmelerinde damga vergisine örnek vermek gerekirse:

Kira sözleşmesine göre 15.000TL kira ödenmesi belirlenmiş ise damga vergisi 15.000 * 0,00948 = 28,35 olarak ödenir.

Diğer bir kira damga vergisi hesaplama formülünde ise kira tutarını 1000’e bölerek çıkan sonucun 9,48 ile çarpılmasıyla damga vergisi sonucuna ulaşılır. Örnek;

ilk olarak 15.000/1000 = 15  ikinci aşamada 15 * 1,89 = 28,35TL kira damga vergisi hesaplama elde edilir.

“ * “ işareti çarpımı, “ / “ işareti ise bölme işlemini ifade etmektedir.

 

Kira Sözleşmesi Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Kira sözleşmelerinde damga vergisi, sözleşmenin yapıldığı bir sonraki ayın 23’üne kadar bildirilir ve bu ayın 26’sına kadar ödenmelidir.

Örnek olarak Şubat ayında yapılan bir kira sözleşmesinde 23 Mart tarihine kadar Vergi Dairesi’ne bildirim yapılmalı ve en son 26 Mart tarihine kadar ödenmelidir.

 

Sözleşme Damga Vergisi Hesaplama ve Oranı

Sözleşmeler damga vergisi hesaplama, tabloda yer alan Belirli Bir Parayı İhtiva Eden Kağıtlar başlığı altında binde 9,48 oranı üzerinden yapılır. Bu oran sözleşme üzerinde yer alan değer üzerinde kullanılır.

Örnek olarak yapılan bir sözleşmede, sözleşmenin değeri 20.000TL ise sözleşme damga vergisi 189,6TL olarak ödenir. Bu hesaplama;

20.000 * 0,00948 = 189,6 şeklinde bulunabilir. Diğer bir formül ile 20.000 / 1.000 = 20 ve sonrasında 20 * 9,48 = 189,6 sözleşme damga vergisi olarak bulunabilir.

 

Sözleşme Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Sözleşme damga vergisi ödemesi, aynı kira sözleşmelerindeki gibi sözleşmenin yapıldığı bir sonraki ayın 23’üne kadar bildirilir ve bu ayın 26’sına kadar ödenmelidir.

Örnek olarak Ağustos ayında yapılan bir sözleşme sonucu, damga vergisi bildirimi 23 Eylül tarihine kadar yapılmalı ve en son 26 Eylül tarihine kadar ödenmelidir.

 

Diğer Çok Ödenen Damga Vergisi Oranları

Belirli Bir Parayı İhtiva Eden

Kefalet, teminat, rehin senetleri, irtifa hakkı, ihale, taksitle satış sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, kısa ve uzun tatil hizmeti sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri Binde 9,48
İkinci el satış yapılan otomotivler, fesihnameler Binde 1,89

 

Belirli Bir Parayı İhtiva Etmeyenler

Tahkimnameler, sulhnameler 97,20TL
Turizm ve seyahat acentelerinin aralarında yaptıkları kontenjan sözleşmeleri 546,40TL

 

Kararlar ve Mazbatalar

Belirli Bir Parayı İhtiva Edenler Binde 9,48
Belirli Bir Parayı İhtiva Etmeyenler 97,20TL

 

Ticari İşlemler

Makbuz Senedi 33,40TL
Varant (Rehin Senedi) ve Konşimentolar 19,70TL
İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
Bilanço 74,90TL
İşletme Hesap Özeti veya Gelir Tabloları 35,80TL

 

Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 97,20TL
Kurumlar Vergisi Beyannamesi 129,80TL
İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
Katma Değer Vergisi, Muhtasar Beyannameler ve Diğer Beyannameler 64,10TL

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir